Wystawy Aktualne

od 26.04.2019 do 31.05.2019

St-53 Artyści kręgu awangardy

St-53 to pierwsza grupa awangardowa, która powstała w powojennej Polsce. Powołana we wrześniu 1953 roku w Katowicach (Stalinogrodzie), „wyprzedziła” warszawską Grupę 55 oraz poznańską Grupę R-55.