III Aukcja charytatywna obiektów kolekcjonerskich ze spuścizny po Barbarze Piaseckiej Johnson

III Aukcja charytatywna obiektów kolekcjonerskich ze spuścizny po Barbarze Piaseckiej Johnson

Dotychczas odbyły się już dwie aukcje charytatywne ze spuścizny po Barbarze Piaseckiej Johnson. Katalog kolejnej aukcji również zawiera znów  wiele interesujących pozycji, m.in. XIX-wieczny parawan z kurdybanu (c.w. 2 000 zł), datowany na XVI w. stół renesansowy (c.w. 13 000 zł), łóżko chińskie (c.w. 4 000 zł).

Aukcja rozpocznie się 30 września o godz. 18. Podobnie jak w marcu oraz czerwcu, III aukcja odbędzie się jednocześnie we Wrocławiu oraz w Warszawie. Przedsięwzięcie Antykwariatu DAES przy wsparciu D.A. Artissima jest pierwszym tego typu wydarzeniem na polskim rynku sztuki. Dzięki nowoczesnym technologiom kolekcjonerzy zgromadzeni w dwóch miastach mogą uczestniczyć w jednej licytacji.

Dochód z aukcji, zgodnie z wolą zmarłej w 2013 r. Fundatorki, jest przeznaczony na cele dobroczynne.
23.09.2015